Från och med årsskiftet höjs taket för rutavdraget till 75 000 kronor per person och år, jämfört med tidigare 50 000 kronor. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75 000 kronor i rotavdrag och rutavdrag per år.

De har även tillkommit nya tjänster som omfattas av Rut-avdraget, bland andra:

  • Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.
  • Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

Våra hushållsnära tjänster och trädgårdstjänster är rut-berättigade (50 % avdrag på arbetskostnaden), medan våra hantverkstjänster kan vara rot-berättigade (30 % avdrag på arbetskostnaden).

Observera att det är Skatteverket som bestämmer om avdragen inte vi. Läs gärna mer här på Skatteverkets hemsida:

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

denna sida kan du också räkna ut hur mycket mycket avdrag du kan få.