• Humor 80% 80%
  • Ödmjukhet 90% 90%
  • Erfarenhet 87% 87%

Ett proffs i tiden

Efter ett långt yrkesliv bakom skrivbord som kvalificerad ingenjör, njuter Yngve Ersson av att få jobba med kroppen. Genom sitt engagemang i Senior Proffsen får Yngve inte bara utrymme för sitt intresse för trädgårdar, utan även för aktuella samhällsfrågor.

Yngve ser ut som hälsan själv. Uppdragen från SeniorProffsen håller honom frisk.
– Jag håller mig inte bara fysisk frisk utan även mentalt, tack vare alla trevliga människor jag träffar. Det är väldigt tillfredsställande att få göra något fysiskt jämfört med mitt tidigare stillasittande yrkesliv.
Yngve är inte mycket för falsk blygsamhet utan förnekar inte att hans engagemang i SeniorProffsen framför allt är för sitt egna nöjes skull.
– Det är min största drivkraft att få bekräftelse och få hjälpa till. Jag har haft förmånen att ha ett gott liv. Att få möjligheten att hjälpa andra som inte orkar eller hinner klippa gräset själv betyder mycket för mig personligen.

Men trots den personliga drivkraften ser Yngve med oro på den växande pensionärsskaran. Med en omvänd samhällspyramid där allt färre ska ta hand om en allt större andel pensionärer, kommer det behövas fler alternativ.
– Vi kommer att behöva bidra på helt andra sätt än i dag. När jag klipper fruktträd åt någon som inte kan det själv känner jag att jag också bidrar i ett större sammanhang. Jag gör samhällsnytta i det lilla.

Yngve kom i kontakt med SeniorProffsen på en rekryteringsmässa. Företaget var en av flera som visade upp sig som ett framtidens företag. Yngve blev inspirerad och anmälde sitt intresse. Idag går det inte en vecka utan att Yngve är i kontakt med kontoret, antingen för ett uppdrag eller för en pratstund och fika.
Den allt snabbare utvecklingen i företag och samhälle engagerar Yngve. För bara tjugo år sedan fanns det inga mobiltelefoner, minns Yngve. Den praktiska kunskap och erfarenhet som finns hos den äldre försvinner med den allt avancerade teknikutvecklingen. Den livslånga kunskapen borde tas tillvara.
– Det enda vettiga vi kan göra idag är att skapa sådana här företag som SeniorProffsen, som tar till vara den kunskapen, för det kommer att krävas, säger Yngve övertygande.

Yngve framhåller sin livserfarenhet som sin starkaste kompetens för arbetet inom SeniorProffsen. Men hans långa yrkesliv som ingenjör och arbete med risk- och konsekvensanalys i stora projekt, har gjort honom lyhörd för andras åsikter.
– Att lyssna och komma överens med vad kunden vill ha är viktigt i mina uppdrag hos SeniorProffsen. Det finns inga standardlösningar utan jag ser till individens önskemål och behov.
Han berättar hur en kund blev lycklig över att få njuta av några vildblommor som Yngve lät stå kvar när han klippte gräsmattan. Eller att vända gräsklipparen så inte husväggen blir full av gräsklipp är en annan detalj som kunderna uppskattar. – Den kunskapen tror jag är lättare att ha när man är 70+ än 17, säger Yngve med en glimt i ögonvrån.