• Trevlig 91% 91%
  • Chef 87% 87%
  • Erfarenhet 83% 83%

Marianne, verksamhetschef på SeniorProffsen

Sedan en tid tillbaka är Marianne Eriksson-Kronman verksamhetschef på SeniorProffsen. 

Marianne har en bred erfarenhet och har främst arbetat inom vård och omsorg. Men Marianne har också drivit blomsteraffär med sin mamma, och haft en inredningsbutik vid Apotekarbron i centrala Västerås. Närmast kommer hon från Attendo där hon varit med och startat upp flera olika verksamheter, arbetat med marknadsföring och även arbetat på äldreboenden.

– De senaste åren har jag pendlat mycket, så att få arbeta här i Västerås är väldigt skönt. Viktigast för mig har dock varit SeniorProffsens fina värdegrund, det känns fint och bra att arbeta och representera ett företag med värderingar som stämmer överens med mina egna.

Marianne började med att undersöka möjligheten för SeniorProffsen att starta hemtjänstverksamhet i Västerås, men kom snabbt underfund med att det inte skulle vara praktiskt möjligt med nuvarande förutsättningar.

– Varje kommun har ju sina regler och bestämmelser och för att få bedriva hemtjänst i Västerås måste vi kunna erbjuda tjänsten varje dag 07-23, ha tillgång till sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter med mera. Det klarar inte vi som ett litet företag, det är synd. Det är inte likadant i alla kommuner, och det grundas i politiska beslut, som faktiskt kan ändras, så vi får se hur det blir längre fram. Vi har idag några kunder i vår tjänst social omvårdnad, behovet är stort, och det kommer att växa framöver.

Så istället för att bedriva hemtjänst arbetar Marianne nu främst med alla omtankeuppdrag som städning och social omvårdnad. Och hon har även ordentlig koll på övriga tjänster som hantverk, fastighetsskötsel, trädgård, snö med mera.

– Det är roligt med alla varierande arbetsuppgifter här på SeniorProffsen, man vet aldrig vad som händer under en dag. Jag trivs och det händer alltid något man får ta tag i, avslutar Marianne och tar tag i telefonen som ringer.